Andre udviklingsprojekter

Læs her om nogle af Københavns Kommunes andre igangværende udviklingsprojekter med kobling til byens private boligejendomme. Kontakt os gerne, hvis du er interesseret I at høre mere om erfaringer eller har gode forslag til nye projekter.

Flere energirenoveringer

Vis alle

Energitjekket KBH

Energitjekket KBH gennemførte i 2022 en opsøgende indsats overfor 800 E-F-G energimærkede boligejendomme i København. Ejendommene blev tilbudt et gratis, opdateret energimærke, samt 90% tilskud til en udvidet energigennemgang samt finansieringsplan, der kan vise vejen for at få lagt en renoveringsplan. Ejendommene fik også mulighed for at søge bygningsfornyelsesstøtte til deres renovering.

Projektet er finansieret af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Energi Renoverings Porteføljer (EREPO)

Projektet undersøger, hvordan kommunen kan understøtte omfattende energirenovering af byens ejendomme gennem offentlig-privat samarbejde om proces og finansiering.

Forprojektet er støttet af Realdania.

Cirkulær økonomi

Vis alle

Materialestafetten

Projektet Materialestafetten har til formål at øge genbrug og genanvendelse af byggematerialer, ved at gøre det nemmere for entreprenører at sælge og købe brugte byggevarer med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Projektet gennemføres i samarbejde med Bornholm Regionskommune, og er støttet af EUs LIFE-program.

ENCUBATOR 1

ENCUBATOR 1 tilbød i 2020-21 start-ups indenfor cirkulær økonomi i bygge/anlægssektoren et mentorforløb til videreudvikling af deres virksomhed.

De fire startups som blev udvalgt var:

 • Rexcon: modulære byggeelementer af genanvendte papirfibre

 • Rumett: brandhæmmende materiale af genbrugt beton og flyveaske 

 • CirBu: digitalt beslutnings- og sammenligningsværktøj

 • CWare: Urban Tree i genbrugsbeton til regnvandsopsamling og begrønning

   

Projektet er støttet af EUs Regionalfond.

Bygninger som del af fremtidens energisystem

Vis alle

ENCUBATOR 2

ENCUBATOR2 har til formål at bruge energidata til at udvikle løsninger for lavere energiforbrug i fire Københavnske ejendomme – med særligt fokus på varmeområdet.​ Løsningsmodellerne blev udviklet i dialog mellem ejendomme og teknologileverandører i 2021-22. 

Projektet er støttet af EUs Regionalfond. 

BECKON

Projektet har til formål at lave kompetenceudvikling af lokale klimamedarbejdere med nye redskaber og metoder omkring etablering af energifællesskaber, i samarbejde med lokale aktører.

Projektet gennemføres i samarbejde med flere europæiske partnere, og er støttet af EUs LIFE-program. 

Gå til BECKON-projektets underside her.

KINETIC

KINETIC projektet har til formål at undersøge mulighederne samt udvikle en plan for at etablere et lokalt energifællesskab i Folehaven-kvarteret. Samtidig skal projektet udvikle generelle værktøjer til brug i andre områder. 

Projektet gennemføres i samarbejde med flere europæiske partnere, og er støttet af EUs Urban Europe program.

Flex-CEC

Projektets formål er at undersøge de tekniske muligheder for at udnytte fleksibilitet fra energiforbrug og -produktion hos borgere og virksomheder. Enten til deling i et energifællesskab, eller via salg af fleksibilitet på elmarkedet.

Projektet ledes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og er støttet af Energistyrelsens pulje EUDP (det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). 

Solar Distrikt Nordvest

Projektet arbejdede i 2015-20 for at fremme opsætning af solceller samt afprøvning af nye typer integrerede solceller i Københavns Nordvest-kvarter. Dette skete både gennem borgermøder, opsøgende dialog med bestyrelser, samt støtte til demonstrationsprojekter med bl.a. røde solceller og solcelletegl. Efterhånden som demonstrationsprojekterne bliver gennemført, vil projektet opsamle erfaringer.

Brede lokale klimaindsatser

Vis alle

COPE (lokale klimaindsatser)

I URBACT netværket COPE arbejder 8 europæiske kommuner sammen med det formål at styrke den grønne og retfærdige omstilling i udvalgte lokalområder.

Projektets partnere er: 

 • København / Danmark (Netværksleder)
 • A Coruña/ Spanien
 • Saint-Quentin/ Frankrig
 • Kavala/ Grækenland
 • Bistrita/ Rumænien
 • Korydallos/ Grækenland
 • Vilnius/ Litauen
 • Pombal/ Portugal
 • Teknologirådet (Faglig ekspert)

Indsatserne foregår i tæt samarbejde med borgere, institutioner og virksomheder i det udvalgte lokalområde. De otte lande deler viden og erfaringer i løbet at projektperioden, for på den måde at øge kvaliteten af kommunernes engagement i de lokale grønne indsatser.    

Projektets varighed: 1.6.2023-31.12.2025.

I København er COPEs indsats forankret i grønne indsatser i forbindelse med Områdefornyelsen Sønderbro.

Læs mere og følg COPE-netværkets udvikling

Projektet er medfinansieret af EUs URBACT-program.

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen