Energieffektivisering gennem data

Som alment boligselskab eller almen boligorganisation kan I søge støtte til at optimere jeres afdelingers forbrug af varme, el og vand gennem enten databaseret energiovervågning eller varmestyring med vejrkompensering

Puljen er ikke åben i øjeblikket

Sidste ansøgningsfrist var 1. april 2024. 

Denne side bliver opdatet, hvis puljen bliver åbent igen. 

Det skal I have klar til ansøgningen

Vis alle

Før I søger

 • Kontakt- og firmaoplysninger
 • I har taget stilling til om I vil søge til forbrugsovervågning eller fjernvarmestyring gennem vejrdata, og I har valgt hvilket produkt, som I ønsker at implementere
 • Hvilke afdelinger, I skal implementere forbrugsovervågning/fjernvarmestyring på. For hver afdeling skal I finde adresse, matrikelnummer, areal, antal hovedmålere og afdelingernes samlede forbrug af varme, fælles el og vand i 2021
 • Prisliste eller tilbud fra leverandør
 • Samlet ansøgt pris inkl. moms

Mere om puljen for energieffektivisering gennem data

Vis alle

Hvad kan vi søge tilskud til?

 • Implementering af forbrugsovervågning af varme, el og vand på en portefølje af boligafdelinger

   
 • Implementering af varmestyring med vejrkompensering

Hvor meget kan vi få i tilskud?

 • I kan få 100% dækning af opstartsomkostninger og to års løbende abonnement til brug af forbrugs­overvågningsværktøj, og 100% dækning for opsætning til adgang til fjernaflæst data fra HOFOR med to års løbende abonnement til data fra HOFOR.

  Støttens størrelse er inklusiv moms og afhænger af antallet af hovedmålere, der skal måles på, samt hvilket dataværktøj der skal implementeres.

   
 • I kan få 100% støtte til opstartsomkostninger ved indkøb og installering af varmestyring, samt dækning af eventuelt løbende abonnement i 2 år. 

  Støttens størrelse er inklusiv moms og afhænger af antallet af fjernvarmecentraler der søges til, samt hvilken varmestyringsenhed der skal implementeres.

Puljens økonomi 

Der er afsat 5 mio. kroner til puljen. 

Hvilke kriterier skal vi opfylde?

Generelle krav 

 • Afdelingerne, der søges til, skal ligge i Københavns Kommune 

Krav til databaseret forbrugsovervågning

 • Data skal hentes fra fjernaflæste hovedmålere via internettet
 • Data skal være timeaflæst eller være tilgængelige så tæt på realtid som muligt 
 • Dataværktøjet skal indeholde et grafisk interface, så forbruget kan blive visualiseret til og benyttet af boligorganisationen.
 • Dataværktøjet skal kunne melde alarm om unødigt højt forbrug 
 • Dataværktøjet skal have åben API, så rådata er tilgængelige for boligorganisationen til even­tuel anden anvendelse uden yderligere betaling.
 • Skal implementeres på en portefølje af afdelinger
 • Støtte kan ikke gives til videreførelse af forbrugsovervågningsværktøj, der allerede bruges i afdelingen.

Krav til varmestyring

 • Varmestyringen skal kunne reguleres automatisk via vejrdata
 • Støtte kan ikke gives til videreførelse af varmestyring, der allerede bruges i afdelingen.

Kontakt

Almene Boliger 1

Teknik- og Miljøforvaltningen

Njalsgade 13

2300 København S