Energitjek

Få op til 20.000 kr. i tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af fjernvarmecentralen/ventilationsanlæg. Søg puljen, hvis I er en andels-/ejerboligforening/privat udlejningsejendom med energimærke E, F eller G, eller med udløbet energimærke.

Læs mere om Energitjek

Hvem kan søge?
 • Andels- og ejerforeningers bestyrelser eller ejere af private udlejningsejendomme. Puljen søges på vegne af hele ejendommen.
   
 • Ejendommen skal enten have:
  • Energimærke E, F eller G der er mere end to år gammelt, eller
  • Udløbet energimærke (og sandsynligvis ligge i gruppen med energimærke E/F/G)

Find din ejendoms energimærke på sparenergi.dk

 

Hvad får vi med Energitjek?

Tilskud til nyt eller opdateret energimærke

Puljen Energitjek giver op til 20.000 kr. i tilskud til et nyt eller opdateret energimærke til private etageboligejendomme med et højt energiforbrug. Et energimærke viser hvor energieffektiv jeres ejendom er, og peger samtidig på hvilke rentable forbedringstiltag I vil kunne gennemføre for at spare på energien. 

Gennemgang af fjernvarmecentral og ventilationsanlæg

I forbindelse med energimærkningen udføres også en gennemgang af fjernvarmecentralen og et eventuelt ventilationsanlæg. Hvis det vurderes nødvendigt, indreguleres disse for at få dem til at køre mere optimalt og dermed reducere energiforbruget i ejendommen.

Hvordan prioriteres ansøgningerne?
 • Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.
   
 • Ejendomme uden energimærke vurderes dog individuelt ift. om det vurderes som sandsynligt, at ejendommen falder indenfor Energitjeks målgruppe.
Hvad sker der når vi har søgt?
 • I modtager en kvittering på at ansøgningen er modtaget.
 • I modtager svar på jeres ansøgning, og vi kontakter jer direkte for at aftale nærmere.
 • Den energirådgiver, som Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har valgt, besøger jeres ejendom, og udarbejder energimærkning og gennemgår samt indregulerer fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg. Gennemgang af fjernvarmecentral og eventuelt ventilation sker sammen med jeres driftsansvarlig.
 • Energirådgiveren deltager i ejendommens generalforsamling eller bestyrelsesmøde og fortæller om de vigtigste pointer fra energimærkningsrapporten og gennemgangen af fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg.