Københavns Kommunes logo

Energitjek

Søg om tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af fjernvarmecentral/ventilationsanlæg. Puljen er til etageejendomme med energimærke E, F eller G, eller uden et energimærke.

Læs mere om Energitjek

Hvem kan søge?

 • Andels- og ejerforeningers bestyrelser eller ejere af private udlejningsejendomme. Puljen søges på vegne af hele ejendommen. 

  

 • Ejendommen skal enten: 
  • Have energimærke E, F eller G, der er mere end to år gammelt,  
  • Have et udløbet energimærke dvs. mere end 10 år gammelt og som har været energimærke E, F eller G, eller 
  • Aldrig have fået et energimærke. 

Københavns Kommune definerer en etageboligejendom, som en ejendom med mindst 5 boligenheder/husstande. 

 

 

 

Hvad får du med Energitjek?

Tilskud til et energimærke 

Puljen Energitjek giver op til 20.000 kr. i tilskud til et nyt eller opdateret energimærke til private etageboligejendomme med et højt energiforbrug. Hvis der overstiges 20.000 kr., skal I selv afholde eventuelle øvrige udgifter hertil.

Et energimærke viser hvor energieffektiv din ejendom er, og peger samtidig på hvilke forbedringer, der kan betale sig at gennemføre for at spare på energien.  

Gennemgang af fjernvarmecentral og ventilationsanlæg 

I forbindelse med energitjekket laves der også en gennemgang af ejendommens fjernvarmecentral og et eventuelt centralt ventilationsanlæg. Ved gennemgangen vurderes det hvilke forhold, som er mulige at forbedre for at sikre en god drift og eventuelle forslag til energioptimeringer.   

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

 • Ansøgninger behandles løbende og efter først-til-mølle-princippet. Vi lukker for ansøgninger den 1. oktober 2022. 
 • Ejendomme som aldrig har haft et energimærke vurderes individuelt ift. om det er sandsynligt, at ejendommen falder indenfor Energitjek-puljens målgruppe. 

Hvad sker der når du har søgt?

 • I modtager en kvittering på at ansøgningen er modtaget. 
 • I modtager svar på jeres ansøgning, og Dansk Energi Management, der har vundet opgaven med at udføre energitjek for kommunen, kontakter jer direkte for at aftale nærmere. 
 • Dansk Energi Management besøger jeres ejendom, og udarbejder energimærkning og gennemgår fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg. Gennemgang af fjernvarmecentral og eventuelt ventilation sker sammen med jeres driftsansvarlige. 
 • Dansk Energi Management fortæller om de vigtigste pointer fra energimærkningsrapporten og gennemgangen af fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg til ejendommen. Det gøres efter nærmere aftale og kan eksempelvis være på et møde med ejendomsejer, bestyrelsesmøde eller en generalforsamling.