Energitjek (udløbet)

Søg om tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af fjernvarmecentral/ventilationsanlæg. Puljen er til etageejendomme med energimærke D (givet før 2018), E, F eller G, eller uden et energimærke.

Næste ansøgningsfrist: puljen er ikke længere åben for ansøgninger.

Formålet med energimærkning er at synliggøre din ejendoms energiforbrug og de energimæssige forbedringer, som kan betale sig at gennemføre.

Læs mere om Energitjek

Vis alle

Hvem kan søge?

Andels- og ejerforeningers bestyrelser eller ejere af private udlejningsejendomme. Puljen søges på vegne af hele ejendommen. 

Ejendommen skal enten: 

  • Have energimærke D (givet før 2018) E, F eller G, der er mere end to år gammelt,  
  • Have et udløbet energimærke dvs. mere end 10 år gammelt og som har været energimærke E, F eller G, eller 
  • Aldrig have fået et energimærke. 

Københavns Kommune definerer en etageboligejendom som en ejendom med mindst 5 boligenheder/husstande. 

Hvad får du med Energitjek?

Tilskud til et energimærke 

Puljen Energitjek giver op til 20.000 kr. i tilskud til et nyt eller opdateret energimærke til private etageboligejendomme med et højt energiforbrug. Hvis der overstiges 20.000 kr., skal I selv afholde eventuelle øvrige udgifter hertil.

Et energimærke viser hvor energieffektiv din ejendom er, og peger samtidig på hvilke forbedringer, der kan betale sig at gennemføre for at spare på energien.  

Gennemgang af fjernvarmecentral og ventilationsanlæg 

I forbindelse med energitjekket laves der også en gennemgang af ejendommens fjernvarmecentral og et eventuelt centralt ventilationsanlæg. Ved gennemgangen vurderes det hvilke forhold, som er mulige at forbedre for at sikre en god drift og eventuelle forslag til energioptimeringer.   

Hvad dækker tilskuddet?

Københavns Kommune giver tilskud på op til 20.000 kr. til en etageboligejendom, til energimærkning og gennemgang af fjernvarmecentral og centralt ventilationsanlæg. Afhængigt af ejendommens størrelse dækker tilskuddet helt eller delvist.

Det vil sige at ejendomme som er mindre end 1200 kvm. får dækket 100% af udgiften til energimærkning og gennemgang af fjernvarmecentral og ventilationsanlæg. Dette er inklusive dialog og et møde med rådgiveren.

For ejendomme, der er større end 1200 kvm., skal der påregnes en delvis egenbetaling til rådgiver. Eksempelvis skal ejendomme på henholdsvis: 

  • 1500 kvm. påregne en egenbetaling på ca. 1300 kr. uden moms
  • 2000 kvm. påregne en egenbetaling på ca. 4.000 kr. uden moms
  • 5000 kvm. påregne en egenbetaling på ca. 20.000 kr. uden moms

Den endelige egenbetaling aftales og afregnes direkte mellem ejendommen og rådgiveren.

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

  • Ansøgninger behandles løbende og efter først-til-mølle-princippet. 
  • Ejendomme som aldrig har haft et energimærke vurderes individuelt ift. om det er sandsynligt, at ejendommen falder indenfor Energitjek-puljens målgruppe. 

Hvad sker der når du har søgt?

1) I modtager en kvittering på at ansøgningen er modtaget.
 

2) I modtager svar på jeres ansøgning, og Dansk Energi Management, der har vundet opgaven med at udføre energitjek for kommunen, kontakter jer direkte for at aftale nærmere. 
 

3) Dansk Energi Management besøger jeres ejendom, og udarbejder energimærkning og gennemgår fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg. Gennemgang af fjernvarmecentral og eventuelt ventilation sker sammen med jeres driftsansvarlige. 
 

4) Dansk Energi Management fortæller om de vigtigste pointer fra energimærkningsrapporten og gennemgangen af fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg til ejendommen. Det gøres efter nærmere aftale og kan eksempelvis være på et møde med ejendomsejer, bestyrelsesmøde eller en generalforsamling.

Kontakt

Klima 1

Teknik- og Miljøforvaltningen

Njalsgade 13

2300 København S