Hjælp til mere affaldssortering i boligforeninger

Søg om at få gennemgået jeres nuværende affaldsløsning og få tilskud til bedre sortering i de enkelte lejligheder.

Læs mere om puljen

Vis alle

Hvem kan søge om forløbet?

Ejerforeninger, andelsforeninger, beboerforeninger i almene boliger og ejere af private udlejningsejendomme, der har:  

  • mindst fem selvstændige boliger/husstande.
     
  • råderet over foreningens egen affaldshåndtering. Det vil sige, at foreningen kan beslutte ændringer i fx beholdersammensætning, standplads i gården eller lukning af skakte uden at skulle involvere andre parter (fx andre boligforeninger, som bruger samme affaldsrum).
     
  • direkte kontakt til ejendommens beboere.

Puljen kan søges af bestyrelser og ejere af ejendomme, som søger på vegne af hele ejendommen.

KONTAKT

Klima og Byudvikling

Teknik- og Miljøforvaltningen

2300 København S