Lukket: Hjælp til mere affaldssortering i boligforeninger

Tidligere har man kunne søge om at få gennemgået en nuværende affaldsløsning og få tilskud til bedre sortering i de enkelte lejligheder. Puljen er nu lukket og man kan ikke længere søge.

KONTAKT

Klima og Byudvikling

Teknik- og Miljøforvaltningen

2300 København S