Solcellepuljen

Søg støtte til en professionel teknisk rådgiver, der screener om din etageboligejendom eller erhvervsejendom er velegnet til solceller.

Ansøgningsfrist: først-til-mølle

Ansøg senest 1. september 2024

I kan kun få støtte, hvis I ikke allerede har fået foretaget solcellescreeningen. I skal kunne indsende solcellerapport og faktura for rådgiver inden 1. december 2024.

Før du søger

Vis alle

Det skal du have klar til din ansøgning

 1. Ejendomsoplysninger (kan findes via ois.dk)
  • Ejendomsnummer
  • Matrikelnummer
  • CVR-nummer (hvis I har et)
    
 2. Fuldmagt, hvis I er en ejendomsadministrator eller rådgiver, og søger på vegne af ejendommens ejer.

Er din ejendom egnet til solceller?

Find din ejendom på solcellekortet her på siden for at se en foreløbig vurdering af jeres potentiale for solceller.

Derudover kan I overveje: 

 • Skal jeres tag snart skiftes eller renoveres? Så er det typisk en rigtig god idé at få undersøgt om det kan betale sig at opsætte solceller samtidigt, da I kan spare penge på stillads og solceller muligvis kan indgå som tagmateriale.
   
 • Syd-, øst- og vestvendte tage er egnede til solceller, men ikke nordvendte eller skyggefulde tage, da solcellerne her ikke producerer nok strøm.
   
 • Er taget fladt, så solcellerne nemt kan eftermonteres ovenpå? Der skal helst være et sammenhængende areal uden fx skorstene og andet, der kan skygge for solcellerne.
   
 • Har jeres ejendom et relativt højt elforbrug om dagen? Det vil give en bedre økonomi i investeringen, hvis I selv kan aftage strøm i dagtimerne. Det kan fx være til ventilationsanlæg eller fællesvaskeri, eller i lejlighederne, hvis I er en boligforening og ønsker at dække noget af det individuelle elforbrug til solcellestrømmen.
   
 • Er der arkitektoniske forhold, der skal tages hensyn til? Og som kan medføre særlige krav eller begrænsninger ift. at opnå en byggetilladelse?
  • Er jeres bygning fredet eller har en høj bevaringsværdi?

  • Er jeres bygning omfattet af en bevarende lokalplan eller er den omfattet af en servitut, der siger noget om ejendommens tag eller arkitektoniske udtryk?

  • Er jeres bygning en del af et kulturmiljø eller er den udpeget i kommuneplanen?

​​​​​

Inspiration til solceller i boligforeninger

Med solceller på taget kan I producere jeres egen vedvarende energi og reducere elregningen. Find inspiration og viden om solceller i boligforeninger før I søger puljen.

Læs mere om solcellepuljen

Vis alle

Hvem kan søge?

Solcellepuljen kan søges af:

 • Ejere af privatejede (andelsboligforening, ejerboligforening eller privat udlejning eller almene) etageboligejendomme med minimum fem boligenheder, som ligger i Københavns Kommune. Ansøger skal formelt repræsentere ejendommen.
 • Ejendomsadministratorer eller rådgiver med fuldmagt fra ejendomsejer
 • Private erhvervsvirksomheder

I kan søge tilskud til én boligforening (andelsbolig eller ejerforening), almen boligafdeling, privat udlejningsejendom eller virksomhed pr. ansøgning.

Ejendomsadministratorer eller rådgivere kan dog, med fuldmagt fra hver ejendomsejer, søge tilskud til maks. 10 private boligforeninger, almene boligafdelinger eller virksomheder. Dette kan ske i samme ansøgning, hvis det  ønskes.

I kan ikke søge støtte, hvis I allerede har indgået aftale med en rådgiver om en lignende undersøgelse i jeres ejendom.

Hvad giver puljen støtte til?

I kan få støtte til, at en professionel teknisk rådgiver udfører en indledende undersøgelse (screening) af, om og hvordan jeres ejendom er egnet til et solcelleanlæg

Rådgiverrapporten skal opfylde en række krav for, at I får støtten udbetalt. Overordnet drejer det sig om:

 1. Ejendommens egnethed arkitektonisk og konstruktionsmæssigt
 2. Økonomien ved solcelleløsning

Download "Bilag 1 Krav til rådgiverrapport" for at se de specifikke krav.

Husk at udlevere denne til jeres rådgiver.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Tilskuddet dækker 50 % af rådgiverudgiften, dog kan I maksimalt modtage 15.000 kr. inkl. moms pr. boligforening, boligafdeling eller virksomhed med hvert ét ejendomsnummer.

Hvis en og samme boligafdeling/boligforening eller virksomhed har flere ejendomsnumre, kan I modtage et større tilskud, dog maksimalt til 3 ejendomsnumre, dvs. op til 45.000 kr. inkl. moms. 

Hvis I ønsker at søge om tilskud til flere ejendomsnumre i samme boligafdeling mv. bedes I tilføje en række i ansøgningsblanketten med oplysning om ejendomsnumre.

Hvad sker der, efter vi har søgt?

 1. Du modtager en mail med enten tilsagn eller afslag på ansøgningen. Du kan forvente svar indenfor 3-4 uger.
   
 2. Hvis du får tilsagn, kan du sætte en rådgiver i gang med at udføre opgaven.
  Husk at informere rådgiveren om, hvilke krav rådgiverrapporten skal opfylde for at tilskuddet kan blive udbetalt.
   
 3. Du får udført rådgivning og modtager rapport og betaler rådgiver.
  Rådgivningen skal udføres, så kopi af rådgivers rapport og dokumentation for din betaling af rådgivers regning kan indsendes til kommunen, senest inden den 1. december 2024.
   
 4. Du indsender kopi af rådgiverrapporten, faktura samt bankkvittering for betaling af rådgiver til Københavns Kommune inden 1. december 2024.

Herefter kan I beslutte om I vil gå videre med at opsætte et solcelleanlæg.

Hvis jeres boligejendom ligger i en områdefornyelse eller indenfor et udpeget udsat byområde, kan I søge om tilskud fra Puljen til energioptimering til indkøb af solceller.

Læs mere om puljen til energioptimering

Kommer der flere ansøgningsrunder?

Nej der kommer ikke flere ansøgningsrunder.

Solkort

Er din ejendom egnet til at få solceller på taget? Tast adressen på din ejendom ind på solkortet og se om der er en god solindstråling på jeres tag.

Solindstrålingen er beregnet under hensyntagen til taghældning, geografisk retning på taget samt skyggeeffekter fra andre bygninger. Beregningen af solindstråling inkluderer ikke anden benyttelse af taget så som vinduer, karnapper, udluftning, teknikanlæg og lignende.

Kortet er ikke en vurdering af, om det reelt er muligt at opsætte solceller på et givent tag, herunder om det giver økonomisk mening at udnytte hele eller dele af taget i forhold til de gældende regler for afregning af solcellestrøm til elnettet.

Kontakt

Klima 1

Teknik- og Miljøforvaltningen

Njalsgade 13

2300 København S