Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter du har fået støtte til renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage.

Læs mere om vilkårene for tilbagebetaling her

Vis alle

Hvilke puljer gælder tilbagebetalingen for?

Kravet om tilbagebetaling gælder for alle puljer under Byfornyelsesloven, hvor private ejendomsejere får støtte fra kommunen til renovering (og altså ikke kun rådgivning). Det vil sige:

 • Støjpuljen
 • Toiletpuljen
 • Bygningsrenoveringspuljen (tidl. helhedsrenoveringer)
 • Energieffektiviseringer i Områdefornyelser

Det er ejers ansvar at kontakte Bygningsfornyelsen ved salg eller ejerskifte, for at afklare evt. tilbagebetaling. 

Almene boliger hører ikke ind under denne lovgivning.

Hvordan udregnes det, hvor meget vi skal betale tilbage?

Byfornyelsestilskuddet kan kræves tilbagebetalt, hvis ejendommen eller ejerlejligheden skifter status eller sælges med fortjeneste i forhold til en bestemt værdi, som fastsættes når vi godkender jeres byggeregnskab. Værdien udregnes som:

 1. Ejendommens/ejerlejlighedens værdi til den offentlige vurdering på tidspunktet for arbejdernes påbegyndelse

   
 2. Plus værdien af både de (værdiforøgende) støttede byggearbejder, og værdien af jeres egenfinansierede arbejder. Fastsættes når byggeregnskabet godkendes.

   
 3. Plus senere tilførte værdiforbedringer (andre renoveringer)

   
 4. Denne værdi ganges med prisudviklingen for boliger for perioden fra skæringsdatoen for arbejdernes færdiggørelse og indtil salgsdato.

Tilbagebetalingskravet udløses, hvis ejendommen sælges eller på anden måde afhændes til en værdi der overstiger denne udregnede værdi, indenfor 20 år efter skæringsdatoen for renoveringen.

Hvad betyder det at der "tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration"?

En deklaration er betegnelsen for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom. 

En tilbagebetalingsdeklaration er altså her en forpligtelse til at tilbagebetale den støtte, som er givet til at renovere ejendommen.

En tinglysning er en registrering ved domstolene (Tinglysningsretten), som gør deklarationen juridisk bindende og offentlig tilgængelig. For eksempel bør en ejendomsmægler altid tjekke tingbogen i forbindelse med salg af en ejendom.

Det er altid ejers ansvar, at forpligtigelserne overholdes. 

Tilbagebetalingsdeklarationen vil påvirke ejendomsvurderingen, da den indtil sit udløb vil betyde tilbagebetaling af tilskuddet ved evt. salg af ejendommen. Dette vil dog typisk opvejes af, at bygningens stand er forbedret på grund af renoveringen. 

Hvad er forskellen på andelsforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme?

Når en tilbagebetalingsdeklaration tinglyses, er det på "ejendommen". Det betyder:

 • Andelsforening: den samlede ejendom. Salg af andelslejligheder udløser altså ikke krav om tilbagebetaling.

   
 • Udlejningsejendom: den samlede ejendom

   
 • Ejerforening: hver enkelt ejerlejlighed. Ved salg vil lejlighedsejer skulle tilbagebetale sin "andel" af det samlede tilskud.

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00