Demonstrationsprojekter

Ved at foreslå en god idé eller stille jeres ejendom til rådighed for et demonstrationsprojekt, er I med til at støtte innovation inden for byggeriet. I får samtidig glæde af helt nye teknologier, og kan modtage højere bygningsfornyelsesstøtte.

CALL FOR CASES: Multifunktionel Gårdfacade

Lige nu søger vi ejendomme til at afprøve facadeløsningen "Multifunktionel Gårdfacade", som er en nytænkende kombination af kendte løsninger udviklet i demoprojektet Klimakarréen på Østerbro.

Mere om CALL FOR CASES: Multifunktionel Gårdfacade

Den Multifunktionelle Gårdfacade vandt i 2021 EnergiForum Danmarks Innovationspris. Løsningen kombinerer ventileret, udvendig isolering med større vinduesåbninger, mulighed for franske/spanske altaner og integrerede teknikskakter.

I vil som én af flere cases demonstrere og videreudvikle facadeløsningen, med sparring fra os og erfaringer fra Klimakarréen. Vi ser gerne variationer der bl.a. arbejder med øget cirkulær økonomi, bæredygtige isoleringsprodukter, samt alternative materialetyper til beklædning såsom begrønning, genbrugte byggematerialer og solceller. 

Hvis det lyder som noget for jer, er I velkomne til at kontakte os for en indledende snak.

I kan søge om støtte til projektet via Bygningsrenoveringspuljen. Afkryds ”Bæredygtige tiltag” i ansøgningsskemaet og skriv ”CALL FOR CASES: Multifunktionel gårdfacade” i beskrivelsen.

Billede
Billede af facade med spansk altan fra Klimakarréen

Om demonstrationsprojekter

Vis alle

Hvad er et demonstrationsprojekt?

Et demonstrationsprojekt er et (del-)projekt, der bidrager med ny viden omkring bygningsrenovering ved at afprøve en teknologi, et system eller en metode. Det skal have potentiale til at kunne bruges i flere renoveringsprojekter fremadrettet, og resultaterne skal kunne måles. Det er vigtigt at projektet evalueres både inden, under og efter projektets udførelse.

Tidligere demonstrationsprojekter inkluderer for eksempel:

  • Multifunktionel gårdfacade med bl.a. isolering, franske/spanske altaner og rørføring til genbrug af regnvand i Klimakarréen på Østerbro
  • Røde solceller integreret i tegltag på A/B Landsdommergården i Nordvest
  • Byggeproces med særlig fokus på cirkulær økonomi og genbrug af materialer
  • Nye typer indvendig efterisolering i boliger
  • Forskellige ventilationssystemer, herunder ventilationsvinduer

Hvem foreslår et demonstrationsprojekt?

Idéen til et nyt demonstrationsprojekt kan komme fra både jer og os. Hvis I er interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt, eller har en konkret idé sammen med jeres rådgiver, så fortæl os det – gerne allerede i forbindelse med den første ansøgning.

Hvad kræver det?

Når I deltager i et demonstrationsprojekt, er I med til at støtte innovation til glæde for jer selv og andre. Men det giver typisk også mere usikkerhed/uforudsigelighed i byggeprocessen, hvilket er grunden til at I modtager en højere støtte. Større demonstrationsprojekter kan indebære ekstra arbejde for jeres rådgiver, og kræve særlig koordinering mellem byggeriets forskellige parter, samt evt. eksterne forskere.

Erfaringsdeling fra et demonstrationsprojekt

Erfaringerne fra demonstrationsprojektet skal opsamles undervejs, og formidles efterfølgende. Vi skal derfor have lov til at kommunikere bredt om jeres projekt, og repræsentanter fra ejendommen skal i rimeligt omfang stille sig til rådighed for erfaringsopsamling og evt. interviews. Efter projektets afslutning skal der indgås aftale om adgang til at fremvise projektet for interesserede branchefolk og bygherrer.

Få støtte til et demonstrationsprojekt

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00