Bygningsrenoveringspuljen

Søg støtte til et større renoveringsprojekt i din andelsforening, ejerforening eller private udlejningsejendom. For eksempel facaderenovering, nyt tag, energioptimering og etablering af bad og toilet i de lejligheder, der mangler.

Næste ansøgningsfrist: marts 2025

Trin 1: Indsend overordnede oplysninger om ejendommen, sammen med korte beskrivelser af de byggearbejder, som I gerne vil have støtte til.

Søg støtte fra bygningsrenoveringspuljen

Puljen åbner for nye ansøgninger til 2025-ansøgningsrunden den 1. oktober 2024.

Mere information om bygningsrenoveringspuljen

Vis alle

Hvem kan søge?

Bygningsrenoveringspuljen kan søges af privatejede boligejendomme med lejligheder. Det vil sige:

 • andelsforeninger
 • ejerforeninger
 • private udlejningsejendomme

Puljen søges på vegne af hele ejendommen af enten bestyrelsen i en andels- eller ejerforening, eller ejeren af en privat udlejningsejendom.

En rådgiver kan også søge på ejers vegne, med en underskrevet fuldmagt. 

Et flertal af beboerne skal bakke op, før den kvalificerede ansøgning (trin 2) kan sendes ind. I andels- og ejerforeninger kræver det godkendelse fra en generalforsamling. I udlejningsejendomme skal renoveringsplanerne til afstemning blandt beboerne.

I skal ansætte en byggerådgiver, der kan planlægge og styre renoveringsprojektet, senest når I skal udarbejde den kvalificerede ansøgning. Vi anbefaler dog, at I har en rådgiver med fra start.

Hvad kan vi få støtte til?

 • Renovering af bygningens yderside, den såkaldte "klimaskærm”. Det kan for eksempel være tag, vinduer, yderdøre, facader og gavle.
   
 • Energiforbedringer og energioptimering, såsom tilslutning til fjernvarme, forbedret isolering, solceller og andre tiltag, som står nævnt i ejendommens energimærke.
   
 • Skybrudssikring, såsom forhøjning af kanterne rundt om nedgange til jeres kælder.
   
 • Etablering af toilet/bad, hvis flere lejligheder mangler, eller har toilet på bagtrappen.

Puljen støtter ikke fx altaner eller etablering af tagboliger, men det må gerne indgå som en egenfinansieret del af det samlede renoveringsprojekt.

I kan ikke få støtte, hvis projektet allerede er gået i gang.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Støtten afhænger både af ejendommens bevaringsværdi og projektets karakter:
Find din ejendoms bevaringsværdi (SAVE-værdi) 

A) Demonstrationsprojekt  

B) Almindelig bygningsrenovering med høj bevaringsværdi

 • Ejendommen skal have en bevaringsværdi (SAVE) mellem 1-4. 
 • Støtten udgør 50% af udgiften, dog maks. 125.000 kr. per bolig.

C) Almindelig bygningsrenovering med lav bevaringsværdi

 • Ejendomme med bevaringsværdi (SAVE) på 5 eller højere.
 • Støtten udgør 33% af udgiften, dog maks. 100.000 kr. per bolig.

Tillæg ved manglende toilet/bad:

 • Hvis der mangler toilet og/eller bad inde i nogle af ejendommens lejligheder, kan I få ekstra støtte udover støtten til bygningsrenovering.
 • Den ekstra støtte udgør:
  • 75.000 kr. per bolig uden bad
  • 125.000 kr. per bolig uden toilet (eller uden både toilet og bad)

Støtten bliver beregnet ud fra de samlede omkostninger til renoveringsprojektet, inklusive udgifter til teknisk rådgiver, byggeplads m.v.

Støtten er maksimeret. Det vil sige, at eventuelle budgetoverskridelser dækkes af ejer selv. 

Andels- og ejerforeninger får udbetalt støtten kontant.

Udlejningsejendomme får kontant støtte til vedligeholdelsesarbejder, og indfasningsstøtte til forbedringsarbejder. Se mere under punktet 'Særligt om støtte til private udlejningsejendomme'. 

Særligt om støtte til private udlejningsejendomme

I private udlejningsejendomme skelnes mellem forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. 

Se fordelingsnøglen for renovering af de forskellige bygningsdele. 

Vedligeholdelsesarbejder

Vedligeholdelsesarbejder støttes med kontant tilskud efter satserne beskrevet i punktet 'hvor meget kan vi få i støtte?'. 

Forbedringsarbejder

Forbedringsarbejder medfører en huslejestigning for lejerne. I kan ikke få kontant støtte til disse, men får til gengæld indfasningsstøtte til lejernes huslejestigning

 • Indfasningsstøtten ydes i 10 år, og udgør i det første år to tredjedele af leje-forhøjelsen. Efter det første år nedsættes støtten hvert år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten.
   
 • Indfasningsstøtten ydes kun til at nedsætte lejen i de boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer, da forhøjelsen blev varslet.

Læs mere om indfasningsstøtte i denne korte vejledning

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

Da vi altid modtager flere ansøgninger end der kan støttes indenfor det årlige bygningsfornyelsesbudget på cirka 100 mio. kr., er vi nødt til at prioritere ansøgningerne. Vi prioriterer gennem to ansøgningsrunder for at minimere omfanget af spildt arbejde for jer og jeres rådgivere.

Ansøgninger indstilles til politisk godkendelse efter en samlet, faglig helhedsvurdering. Følgende kriterier vægtes særligt højt i vurderingen:

 • Installationsmangler: manglende toilet, bad og/eller fjernvarme.
 • Placering i udsat byområde eller indenfor en områdefornyelse.
 • Dårligt energimærke og/eller stor forbedring i energimærke.
 • Dårligt indeklima herunder belastet af trafikstøj.
 • Demonstrationsprojekt: Projektet demonstrerer/udvikler nye metoder eller tekniske løsninger som vil kunne udbredes til andre københavnske ejendomme (fx ift. grøn omstilling).

Hvad sker der efter vi har søgt?

 1. I modtager svar på den foreløbige ansøgning, og får at vide om I kan indsende kvalificeret ansøgning (forår 2024)
  Afgørelsen sendes til email adressen på den kontaktperson som er angivet i ansøgningsskemaet.
   
 2. I udarbejder et uddybet renoveringsprojekt i samarbejde med en teknisk rådgiver, og i dialog med jeres sagsbehandler hos os. Projektet skal godkendes af et flertal af beboerne. Husk også at søge om byggetilladelse.
   
 3. I indsender den kvalificerede ansøgning i august 2024 med diverse bilag, som uddyber projektet og dokumenterer beboeropbakning. 
   
 4. I modtager endeligt tilsagn om støtte (januar 2025), efter jeres ansøgning er blevet behandlet og indstillet til politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen.
   
 5. I sender projektet i udbud/licitation, og får godkendt licitationsresultatet af bygningsfornyelsen inden arbejdet går i gang. 
   
 6. Entreprenør og jeres rådgiver styrer byggeprocessen, men inddrager løbende jeres kontakt/arkitekt fra bygningsfornyelsen for at godkende fx farveprøver og prøveopsætninger.
   
 7. Når byggeriet er færdigt, besigtiger vi ejendommen sammen med entreprenøren og jeres rådgiver, og godkender det endelige resultat. Dette fastlægger skæringsdatoen for arbejdernes færdiggørelse. 
   
 8. I indsender byggeregnskab med bilag senest 3 måneder efter skæringsdatoen sammen med en 10-årig drifts- og vedligeholdelsesplan. 
   
 9. Vi udbetaler støtten, senest 6 måneder efter I har indsendt fyldestgørende regnskab (ofte før). 

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale hele tilskuddet tilbage. 

Selv hvis du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån. 

Læs mere om tilbagebetaling af støtte 

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00