Puljen til energieffektivisering i områdefornyelser

Søg støtte til mindre renoveringer der kan gøre din almene eller private boligejendom mere energieffektiv, hvis du bor indenfor en områdefornyelse

Læs mere om puljen til energieffektivisering i områdefornyelser

Hvem kan søge?

Etageboligejendomme på tværs af ejerformer

 • Ejere eller ejendomsadministratorer af almene boligejen­domme
 • Andelsforeninger
 • Ejerforeninger
 • Private udlejningsejendomme

Der kan være erhverv i ejendommen, men rene erhvervsejendomme kan ikke få støtte.

Ejendommen skal ligge indenfor en områdefornyelse

Ikke sikker? Find din ejendom under "Kort over Områdefornyelser"

Dårlig energistandard

 • Ejendomme der ikke har et energimærke
 • Ejendomme med energimærke D, E-, F- eller G, eller
 • Primært er opvarmet med el, olie- eller gasfyr
Hvad giver puljen støtte til?
 • Mindre, energibesparende byggeprojekter, som kan være foreslået i ejendommens energimærke eller i forbindelse med gennemført energitjek.
  For eksempel:
  • Udskiftning af elementer i varmecentralen såsom varmtvandsbeholder eller pumper
  • Isolering mellem etager (fra kælder eller til loft)
  • Mindre renoveringer af tag eller vinduer
  • Installation af vedvarende energikilder
    
 • Information og kompetenceudvikling til driftsansvarlige

Som støttemodtager giver I samtidig tilladelse til at blive kontaktet, såfremt jeres ejendom udtrækkes i den stikprøve, der gennemføres som led i evalueringen af støttemidlerne.

Hvor meget kan vi få i støtte?

I kan opnå støtte til 1/3 af de projektudgifter, der vedrører energiforbedrende tiltag, dog max. 25.000 kr. pr. bolig.

I projektudgifter indgår desuden udgifter til rådgivning, opfølgende information og kom­petenceudvikling af driftsansvarlige.

Omfanget af støtte baseres på en vurdering af de omkostninger i pro­jektet, der kan knyttes til det energi- og klimaforbedrende tiltag.

Sådan prioriteres støtten
 • Ansøgninger med størst beregnet energibesparelsespotentiale eller CO2-reduktion prioriteres i tildelingen af støtte (for eksempel ved opsæt­ning af solceller)
   
 • Hvis flere ejendomme i en ansøgningsrunde har lige stort energisparepotentiale, prioriteres ansøgere fra almene boligafdelinger.
Hvad sker der når vi har søgt?

Den forventede sagsbehandlingstid fra ansøgning, dialog med ansøger og til tilsagn for­ventes at være på 1-2 måneder (alt afhængig af projektets omfang og kompleksitet). 

Kommer der flere ansøgningsfrister?

Der er planlagt endnu en ansøgningsfrist i 2023. 

I alt er der afsat 12 mio. kr. til puljen i årene 2022-2024.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage. 

Selv hvis du skal betale din støtte tilbage vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Der er ikke krav om tilbagebetaling fra almene boligorganisationer.

Læs mere om tilbagebetaling

Kort over områdefornyelser

Kontakt

Bygningsfornyelse