Puljen til energioptimering

Søg støtte til mindre renoveringer der kan gøre din almene eller private etageboligejendom mere energieffektiv. Ejendommen skal ligge inden for en områdefornyelse eller et af de områder som Københavns Kommune har udpeget som udsatte byområder.

Næste ansøgningsfrist: Udløbet

Før du søger

Vis alle

Det skal du have klar til din ansøgning

 • Gældende energimærke
 • Kort beskrivelse af ansøgte arbejder
 • Fuldmagt hvis rådgiver eller administrator søger på vegne af ejendommens ejer

Læs mere om puljen til energioptimering

Vis alle

Hvem kan søge?

Etageboligejendomme på tværs af ejerformer

 • Almene boligafdelinger
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerboligforeninger
 • Private boligudlejningsejendomme

Der kan være erhverv i ejendommen, men rene erhvervsejendomme kan ikke få støtte.

Ejendommen skal ligge indenfor en områdefornyelse eller i et af de områder, som Københavns Kommune har udpeget som udsat byområde

Ikke sikker? Find din ejendom under "Kort over Områdefornyelser og udsatte byområder"

Dårlig energistandard

 • Ejendommen skal have energimærke D, E-, F- eller G

Mangler I et opdateret energimærke? Så læs her om puljen Energitjek.

Hvad giver puljen støtte til?

Mindre, energibesparende renoveringsarbejder af bygning eller varmecentral, som står i ejendommens energimærke. For eksempel: 

 • Udskiftning af elementer i varmecentralen såsom varmtvandsbeholder eller pumper
 • Isolering mellem etager (fra kælder eller til loft)
 • Mindre renoveringer af tag eller vinduer
 • Installation af vedvarende energikilde (fx solceller)
 • Information og kompetenceudvikling til driftsansvarlige

Som støttemodtager giver I samtidig tilladelse til at blive kontaktet, såfremt jeres ejendom udtrækkes i den stikprøve, der gennemføres som led i evalueringen af støttemidlerne.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Tilskuddet udgør en 1/3 af de projektudgifter, som vedrører energiforbedrende tiltag, dog max. 1 mio. kr.

Teknisk rådgivning til gennemførsel af projektet kan også tælles med som støtteberettiget projektudgift.

Hvordan prioriteres støtten?

Ansøgningerne prioriteres ud fra en helhedsvurdering af projektets energisparepotentiale.

I vurderingen tages der højde for, hvilke arbejder der står som rentable i ejendommens energimærke og hvilke af disse, der vurderes at være mulige at udføre på den enkelte ejendom. 

Hvis flere ejendomme i samme ansøgningsrunde vurderes at have lige stort energisparepotentiale, prioriteres ansøgninger fra almene boligafdelinger.

Hvad sker der når vi har søgt?

1. I modtager svar på ansøgningen

Hvis vi modtager flere ansøgninger, end vi kan støtte, vil kun de højest prioriterede ansøgninger få tilbud om støtte. Alle ansøgninger bliver behandlet samlet efter ansøgningsfristens udløb.

2. I udformer projektmateriale og indhenter tilbud

Udbudsmateriale og endeligt tilbud skal godkendes af Bygningsfornyelsen inden I får tilsagn om støtte.

3. Renoveringsarbejderne udføres

Når I har fået tilsagn om støtte kan I begynde renoveringsarbejderne. Inden det færdige resultat kan godkendes, skal ejendommen besigtiges af Bygningsfornyelsen.

4. Udbetaling af støtte 

Når vi har modtaget jeres byggeregnskab og godkendt det, får I udbetalt jeres støtte.

Kommer der flere ansøgningsfrister?

Sidste mulighed for at søge puljen er d. 1. november 2023.

I alt er der afsat 12 mio. kr. til puljen til udbetaling i årene 2022-2024.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom, almene boligafdeling eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage.

Selv hvis du skal betale din støtte tilbage vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Læs mere om tilbagebetaling

Kort over områdefornyelser og udsatte byområder

Søg på din adresse i kortet herunder for at se, om din boligejendom ligger i en områdefornyelse (rød) eller indenfor et område, som Københavns Kommune har defineret som udsat byområde (gul). 

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00