Toiletpuljen

Søg støtte fra toiletpuljen til at få et badeværelse inde i lejligheden, hvis du har toilet på bagtrappen, bad i kælderen eller en brusekabine i køkkenet

Ansøgningsfrist: løbende

Du kan ikke få støtte, hvis byggearbejdet allerede er gået i gang

Det skal du have klar til din ansøgning

Vis alle

Før du søger

 1. Kort beskrivelse af projektet
 2. Fotodokumentation af lejligheden
 3. Plantegninger (af hele lejligheden):
  • Nuværende forhold
  • Fremtidige forhold (med placering af nyt badeværelse)
 4. Målfast plantegning af indretning af det nye badeværelse
 5. Toiletpuljeark, udfyldt i fanen 'budget' 
 6. Evt. byggetilladelse (læs mere om det er nødvendigt her)

 

 

Læs mere om toiletpuljen

Vis alle

Hvem kan søge?

Toiletpuljen kan søges af:

 • Enkeltpersoner, som ejer en andels- eller ejerlejlighed
 • Andels- eller ejerforeninger, på vegne af flere lejligheder
 • Ejere af private udlejningsejendomme

 

Hvad giver puljen støtte til?

Du kan få støtte til at etablere toilet/bad i lejligheden, hvis:

 • Der er toilet på bagtrappen, og/eller
 • Der mangler bad i lejligheden

Du kan kun få støtte til arbejder, som udføres af en entreprenør/håndværker, der er medlem af en byggegarantiordning. Hvis du selv indkøber materialer direkte eller udfører dele af projektet, vil du ikke kunne få støtte til dem. 

Du kan ikke få støtte, hvis du allerede har et toilet/bad med gulvafløb inde i lejligheden.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Ved manglende toilet i lejligheden udgør støtten 1/2 af de samlede udgifter - dog max. 125.000 kr. pr lejlighed.

Ved manglende bad i lejligheden udgør støtten 1/3 af de samlede udgifter - dog max. 75.000 kr. pr lejlighed.

Samlede udgifter inkluderer blandt andet håndværkerudgifter, materialer samt rådgiver-, låne- og administrationsudgifter.

Støtten bliver udbetalt, når regnskabet er godkendt, og en medarbejder fra Bygningsfornyelsen har besigtiget ejendommen.

 • I andelsforeninger skal foreningen give fuldmagt til at støtten bliver udbetalt kontant til andelshaveren.
 • I ejerforeninger bliver støtten udbetalt kontant til ejeren af lejligheden.
 • Udlejningsejendomme får støtte til at indfase lejernes huslejestigninger som følge af forbedringsarbejderne henover 10 år.   

Hvad sker der efter jeg har søgt?

 1. Du modtager svar på ansøgningen: tilbud eller tilsagn
  Vi sender dig et 'tilbud om støtte', og beder dig indsende tilbud fra en entreprenør eller evt. manglende bilag. Hvis du allerede har indsendt tilbud fra en entreprenør samt alle bilag, kan vi gå direkte til at give tilsagn. 
  Vi bestræber os på at give svar inden for 1 måned efter vi har modtaget din ansøgning, til den e-mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Behandlingstiden kan dog være længere ved mange ansøgninger.
   
 2. Du modtager endeligt tilsagn, når vi har godkendt tilbudsmaterialet fra din entreprenør/håndværker.
   
 3. Når du har modtaget tilsagn kan din entreprenør gå i gang med at bygge dit nye badeværelse
   
 4. Når byggeriet er færdigt, skal du lave en såkaldt afleveringsforretning, hvor du sammen med entreprenøren gennemgår de udførte arbejder. Hvis I er enige om, at arbejdet er uden fejl og (væsentlige) mangler, udfylder og underskriver I sammen en afleveringsprotokol. Brug toiletpuljearket, udfyldt i fanen "Aflevering" (samme som ved ansøgning).
   
 5. Du skal også opdatere BBR-registret med det nye toilet/bad (gøres af foreningen i andelsforeninger). 
   
 6. En medarbejder fra Bygningsfornyelsen kommer og besigtiger badeværelset.
   
 7. Du eller din byggerådgiver indsender afleveringsprotokol og byggeregnskab til os, med kvitteringer for de afholdte udgifter.
  Brug toiletpuljearket, udfyldt i fanen "Regnskab" (samt "Aflevering").
   
 8. Når regnskabet er godkendt, sender vi dig en vejledning til hvordan du får støtten udbetalt.

Krav til miljø, arbejdsforhold og kontrakter

Før det endelige tilsagn skal både du og din håndværker/entreprenør skrive under på, at I overholder kommunens krav til miljø, arbejdsforhold, garantiordning og kontrakter, samt angive hvorvidt der skal indhentes byggetilladelse. Det gør I via disse to dokumenter:

I skal kunne skrive under på:

Hvor kan jeg finde inspiration til at udforme mit nye badeværelse?

Mange firmaer i byen har erfaring med etablering af københavner badeværelser, hvor pladsen udnyttes effektivt til toilet og bad i mindre lejligheder. Du kan derfor nemt søge dig frem til inspiration online.

Københavns Kommune har opsamlet erfaringer med etablering af små badeværelser. Se bl.a. følgende publikationer:

Hos Byggeskadefonden kan du downloade gratis tegningsmateriale til gode vådrum i ældre etageejendomme

Hvor længe kan jeg søge støtte fra puljen?

Der er afsat midler i toiletpuljen til og med 2025. 

Med puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. til indsatser omkring etablering af toilet og bad i boliger, der i dag mangler. Da ansøgninger om støtte behandles efter først-til-mølle, kan midlerne være opbrugt inden puljens udløb.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage. 

Selvom du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Læs mere om tilbagebetaling

Er du andelshaver?
Find skabelon til frivillig aftale om tilbagebetaling af støtte mellem andelshaver og andelsforening 

Er du beboer med toilet på bagtrappen?

Københavns boligkommission kan pålægge ejendomsejere nødvendige renoveringer, hvis der er sundheds-, brandfarlige eller stærkt utidssvarende boligforhold. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at sikre, at du får installeret toilet inde i din lejlighed.

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00