Københavns Kommunes logo

Toiletpuljen

Søg støtte fra toiletpuljen til at få et badeværelse inde i lejligheden, hvis du har toilet på bagtrappen, bad i kælderen eller en brusekabine i køkkenet

Det skal du have klar til din ansøgning

Før du søger

 1. Bilag med kort beskrivelse af projektet
 2. Fotodokumentation af lejligheden
 3. Plantegninger af lejligheden
  • Nuværende forhold
  • Fremtidige forhold (med placering af nyt badeværelse)
 4. Målfast tegning af indretning af det nye badeværelse
 5. Toiletpuljeark, udfyldt i fanen 'budget' 
 6. Byggetilladelse, læs mere om det er nødvendigt

 

 

Læs mere om toiletpuljen

Hvem kan søge?

Toiletpuljen kan søges af:

 • Enkeltpersoner, som ejer en andels- eller ejerlejlighed
 • Andels- eller ejerforeninger, på vegne af flere lejligheder
 • Ejere af private udlejningsejendomme

 

Hvad giver puljen støtte til?

Du kan få støtte til at etablere toilet/bad i lejligheden, hvis:

 • Der er toilet på bagtrappen
 • Der mangler bad i lejligheden

Du kan kun få støtte til arbejder, som udføres af en entreprenør/håndværker, der er medlem af en byggegarantiordning. Hvis du selv indkøber materialer direkte eller udfører dele af projektet, vil du ikke kunne få støtte til dem. 

Du kan ikke få støtte, hvis du allerede har et toilet/bad med gulvafløb inde i lejligheden.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Støtten udgør 1/3 af de samlede udgifter - dog max. 75.000 kr. pr lejlighed.

Samlede udgifter inkluderer blandt andet håndværkerudgifter, materialer samt rådgiver-, låne- og administrationsudgifter.

Støtten bliver udbetalt, når regnskabet er godkendt, og en medarbejder fra Bygningsfornyelsen har besigtiget ejendommen.

 • I andelsforeninger bliver støtten udbetalt kontant til foreningen
 • I ejerforeninger bliver støtten udbetalt kontant til ejeren af lejligheden
 • Udlejningsejendomme får kontant støtte til vedligeholdelsesarbejder, samt støtte til at indfase lejernes huslejestigninger som følge af forbedringsarbejder over 10 år.   

Hvad sker der efter jeg har søgt?

 1. Du modtager svar på ansøgningen: tilbud eller tilsagn
  Vi sender dig et 'tilbud om støtte', og beder dig indsende tilbud fra en entreprenør eller evt. manglende bilag. Hvis du allerede har indsendt tilbud fra en entreprenør, kan vi gå direkte til at give tilsagn. 
  Vi bestræber os på at give svar inden for 1 måned efter ansøgningsfristen, til den e-mail-adresse, du har angivet i ansøgningen. Behandlingstiden kan dog være længere ved mange ansøgninger.
 2. Du modtager endeligt tilsagn, når vi har godkendt tilbudsmaterialet fra din entreprenør/håndværker.
   
 3. Når du har modtaget tilsagn kan din entreprenør gå i gang med at bygge dit nye badeværelse
   
 4. Når byggeriet er færdigt, skal du lave en såkaldt afleveringsforretning, hvor du sammen med entreprenøren gennemgår de udførte arbejder. Hvis I er enige om, at arbejdet er uden fejl og (væsentlige) mangler, udfylder og underskriver I sammen en afleveringsprotokol. Brug toiletpuljearket, udfyldt i fanen "Aflevering" (samme som ved ansøgning).
   
 5. Du skal også opdatere BBR-registret med det nye toilet/bad (gøres af foreningen i andelsforeninger). 
   
 6. En medarbejder fra Bygningsfornyelsen kommer og besigtiger badeværelset, og godkender det endelige resultat.
   
 7. Du eller din byggerådgiver indsender afleveringsprotokol og byggeregnskab til os, med kvitteringer for de afholdte udgifter.
  Brug toiletpuljearket, udfyldt i fanen "Regnskab" (samt "Aflevering").
   
 8. Når regnskabet er godkendt, sender vi dig en vejledning til hvordan du får støtten udbetalt.

Krav til miljø, arbejdsforhold og kontrakter

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage. 

Selvom du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Læs mere om tilbagebetaling

Er du andelshaver?
Find skabelon til frivillig aftale om tilbagebetaling af støtte mellem andelshaver og andelsforening 

Kontakt

Bygningsfornyelse