Støjpuljen

Søg støjpuljen, hvis din andelsforening, ejerforening eller private udlejningsejendom ligger ud til en meget trafikeret vej, og få støtte til udskiftning eller støjdæmpning af jeres vinduer.

Næste ansøgningsfrist: 2. oktober 2024

I kan kun få støtte, hvis projektet endnu ikke er gået i gang.

Det skal du have klar til din ansøgning

Vis alle

Før du søger

1. Fotos af ejendommens facade mod gade, og nærbillede af de nuværende vinduesrammer
2. Facadetegning med markering af de vinduer der skal støjdæmpes
3. Evt. fuldmagt hvis rådgiver/administrator søger på vegne af ejendommens ejer

Læs mere om støjpuljen

Vis alle

Hvem kan søge?

 • Andels- og ejerforeningers bestyrelser eller ejere af private udlejningsejendomme (eller rådgiver med fuldmagt). Puljen søges på vegne af hele ejendommen.
   
 • Ejendommen skal være støjbelastet af vejstøj på 58 dB eller mere.
  (Find støjmåling for din ejendom ved at zoome ind på kortet under overskriften Støjkort)
   
 • Ejendommen skal være en etageboligejendom opført før 1960
   
 • Ejendommens nuværende vinduer skal være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj.

Vi anbefaler at en privat byggerådgiver bliver tilknyttet til at gennemføre projektet.

Hvad giver puljen støtte til?

 • Udskiftning til nye, støjdæmpende vinduer på gadesiden.
 • Støjdæmpning med forsatsruder af eksisterende, bevaringsværdige vinduer (for eksempel gamle trævinduer).

Læs mere om metoder til at støjdæmpe vinduer hos roligbolig.dk

For at passe på ejendommens arkitektoniske udtryk vil I typisk kunne få støtte til at udskifte alle vinduer (og eventuelle altandøre) i facaden, selv hvis kun en del af dem vender mod en støjende vej.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Støtten afhænger af jeres ejendoms bevaringsværdi (SAVE-værdi).
Find din ejendoms bevaringsværdi på Københavnerkortet 

 • SAVE 1-4: Støtten udgør 1/3 af ombygningsudgiften, dog max. 8.000 kr. per vindue
   
 • SAVE 5-9:  Støtten udgør 1/3 af ombygningsudgiften, dog max. 6.500 kr. per vindue

Ombygningsudgifterne dækker blandt andet håndværkerudgifter, materialer, stillads og byggeplads samt rådgiver-, låne- og administrationsudgifter.

Sådan prioriteres ansøgningerne

Støtten tildeles efter individuel, faglig vurdering til de mest trængende ejendomme i hver ansøgningsrunde. 

Hvad sker der når vi har søgt?

 1. I modtager svar på ansøgningen.
  Vi bestræber os på at give svar inden for 1 måned efter ansøgningsfristen, til den email adresse I har angivet i ansøgningen.
   
 2. I udformer projektmateriale og indhenter tilbud på at få lavet jeres nye vinduer. Fristen for at indhente tilbud er som udgangspunkt 6 mdr. fra det positive svar fra Kommunen.
   
 3. Byggeriet går i gang og I får jeres nye støjdæmpende vinduer eller forsatsruder.
   
 4. Når byggeriet er færdigt, kommer en medarbejder fra Bygningsfornyelsen og besigtiger ejendommen, og godkender det endelige resultat.
   
 5. I eller jeres byggerådgiver indsender byggeregnskab til os, med dokumentation for de afholdte udgifter.
   
 6. Støtten bliver udbetalt, når regnskabet er godkendt.

Krav til miljø, arkitektur og arbejdsforhold

Når I modtager støtte til renovering, skal I overholde en række krav. Det drejer sig blandt andet om:

Kommer der flere ansøgningsfrister?

Puljen har to årlige ansøgningsfrister, én om foråret og én om efteråret. 

I alt er der afsat 40 mio. kr. til puljen i årene 2022-2024.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale tilskuddet tilbage. 

Selv hvis du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån. 

Læs mere om tilbagebetaling

Støjkort

Er din ejendom støjbelastet? Find din adresse på støjkortet herunder, for at se hvor meget vi har målt støjbelastningen fra trafikstøj til.

Kontakt

Bygningsfornyelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00